Anielskie spotkania w Toruniu - Koncert piosenek Marka Grechuty oraz recital Anny Treter i Andrzeja Garczarka, 2 października 2009

1482 1484 1487 1491 1495 1500 1502 1503 1504 1506 1507 1509 1524 1531 1534 1538 1541 1543 1546 1547 1548 1549 1550 1553 1556 1557 1558 1560